ADRA2015billede

Joselyne blev som 12 årig tvunget til at gifte sig med sin voldtægtsmand. I dag er hun 17 og mor til 3. Manden har siden forladt hende og hun er nu alene om at forsørge familien. Foto: ADRA

Børn har ret til en skoledag uden vold

Ligesom mange andre børn i Burundi blev Joselyne voldtaget af en klassekammerat og blev efterfølgende tvunget af sine forældre til at gifte sig med ham. Takket være pengene fra Danmarks Indsamling sætter ADRA nu gennem skolerne fokus på den høje grad af vold og udnyttelse, så færre børn i fremtiden bliver udsat for overgreb fra klassekammerater, lærere eller forældre.

Da Joselyne var 12 år, var hun gode venner med Joseph, en ældre dreng fra klassen. En dag forærede han Joselyne et par traditionelle sko, yeboyebo. Han begyndte også at komme med andre små gaver, men Joselyne tænkte ikke, at det var et problem. En dag, da hun hentede vand ved floden, blev hun voldtaget af Joseph. Da hun kom hjem, fortalte hun sin mor om overgrebet, men moren smed hende ud og tvang hende til at gifte sig med sin overgrebsmand.
I dag er Joselyne 17 år og alenemor til 3 børn. Joseph har sidenhen giftet sig med en anden pige og er rejst bort. Joselyne prøvede at flytte hjem til sine forældre, men de ville ikke tage imod Joselyne og de tre børn, selvom Joselyne har svært ved at brødføde børnene og sig selv.

Bekæmp volden i skolerne

Joselyne er desværre blot en ud af mange piger i Burundi, der oplever seksuelle overgreb, vold i hjemmet og vold i skolen. ADRA sætter med penge fra Danmarks Indsamling fokus på børns rettigheder og den høje grad af vold mod børn og unge. Lovgivningen i landet er på plads. Det er ulovligt for lærere at slå børn i skolen. Det er ulovligt at blive gift, hvis du er under 18. Men de unge kender ikke deres rettigheder og de ved ikke, hvor de skal gå hen, hvis deres rettigheder er blevet krænket.
ADRA har i projektet uddannet 900 unge mellem 14-18 år til at bekæmpe volden. Dette sker ved ved først og fremmest at bekæmpe tabuer mod at omtale volden, ved at oplyse børn og unge om lovgivningen og deres rettigheder og give dem viden om, hvor de skal gå hen, hvis deres rettigheder er blevet brudt. De unge bruger også radioudsendelser til at interviewe lærere og skoleinspektører, for at sætte dem under pres for at kæmpe for en skolegang uden brug af vold. Det forventes, at denne holdningsændring vil mindske uønskede graviditeter blandt unge, færre unge presses ulovligt til ægteskab, samt mindre vold i og uden for skolerne. Endelig vil et resultat af projektet være, at færre forlader skolen i utide og uden eksamen.

Et land præget af uroligheder

Burundi har siden projektets start været præget af uroligheder. I juli 2015 afholdtes præsidentvalg, og både før og efter valget har landet været ustabilt. Den siddende præsident, Pierre Nkurunziza, valgte at genopstille til valget og dermed til sin 3. præsidentperiode, hvilket af mange blev anset som forfatningsstridigt. Stridighederne kulminerede i første omgang i et kupforsøg i maj 2015, som dog blev bekæmpet af præsidentens støtter. Nkurunziza vandt som forventet valget stort – under international kritik af valgets rigtighed – og blev i august genindsat som præsident. Urolighederne ulmer desværre fortsat i landet, og der er jævnligt rapporteringer om mistænkelige dødsfald og mord, særligt på oppositionsmedlemmer, samt mange demonstrationer. Situationen i landet er fortsat meget ustabil, og det er uafklaret, hvordan det vil udvikle sig. Dette påvirker naturligvis også projektet, som har været forsinket i dele af implementeringen, men omvendt gør situationen det særligt relevant at fokusere på bekæmpelse af vold.